Parafia N.M.P. Strzyżowice


Strona Główna Artykuły Linki WIZYTA DUSZPASTERSKA


Wiadomości

Kontakt z Radą Parafialną

radaparafialna.nmp.strzyzowice@op.pl

Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Linki
OGŁOSZENIA
INTENCJE
Szukaj
WIZYTA DUSZPASTERSKA
HISTORIA KOŚCIOŁA
W POSZUKIWANIU PRAWDY
REFLEKSJA NA NIEDZIELĘ
NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
MODLITWY
Modlitwa do Matki Boskiej
Witamy
WITAJ NA STRONIE PARAFII N.M.P.STRZYŻOWICE

kancelaria.parafii.nmp@op.pl

tel.0-32-2672245

Kancelaria parafialna czynna w poniedziałek i wtorek od godziny 16.00 do 17.00 natomiast w środę i czwartek od godziny 18.45 do 19.30.

News
WYDARZENIA
Ważne wydarzenie diecezjalne : „ ISKRA MIŁOSIERDZIA’’

W sobotę 12 kwietnia br. będziemy przeżywać Diecezjalny Dzień Młodych. Młodzież z każdej parafii naszej diecezji zgromadzi się w bazylice katedralnej w Sosnowcu o godzinie 11.00. W programie przewidziane jest misterium wprowadzające, a następnie uroczysta msza święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka. Po jej zakończeniu przedstawiciele młodzieży z każdej parafii otrzymają od Księdza Biskupa lampion z „Iskrą Miłosierdzia”, którą przekażą w Niedzielę Palmową swojej wspólnocie. Światło to zostało do diecezji przywiezione z sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. W naszych wspólnotach parafialnych będzie płonęło aż do Niedzieli Miłosierdzia i wtedy przekażemy je do każdej rodziny w parafii, aby zabłysło w oknach naszych domów o godzinie 21.37. Księża Proboszczowie zgłaszają do dekanalnego Duszpasterza Dzieci i Młodzieży dwie lub trzy młode osoby, które jako przedstawiciele parafii odbiorą lampion w katedrze. Księża Dziekani wraz z Duszpasterzami Dekanalnymi mają za zadanie zorganizować przyjazd młodzieży na te uroczystości. Na zakończenie uroczystości będzie można złożyć ofiarę na „Bilet dla brata” czyli ogólnopolską akcję, poprzez którą młodzi Polacy chcą pomóc przybyć do Krakowa na ŚDM w 2016 r. swoim rówieśnikom ze Wschodu
piotrseweryn dnia marzec 02 2014 21:36:55 · 0 Komentarzy · 10 Czytań · Drukuj
Wiadomości

piotrseweryn dnia marzec 25 2013 21:44:58 · Drukuj
Ogłoszenie
INFORMACJE

K O N F E R E N C J A E P I S K O P A T U P O L S K I

_______________________________________________________________________________________________________________________________________


Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, tel. +48(22) 53-04-800, 53-04-898
53-04-893, fax: +48(22) 83-80-967, e-mail: skep@episkopat.pl
Uchwała nr 15/364/2014
Konferencji Episkopatu Polski
z dnia 13 marca 2014 r.
w sprawie
zatwierdzenia IV przykazania kościelnego i promulgacji
jednolitego tekstu przykazań kościelnych po ich nowelizacji
wraz z wykładnią


Podczas 362. Zebrania Plenarnego KEP, które odbyło się w Wieliczce w dniach 21-22 czerwca 2013 roku, dokonano nowelizacji IV przykazania kościelnego. W miejsce dotychczasowego zapisu, który brzmi: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach” – przyjęto nowe brzmienie: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.
Jak wynika z nowego brzmienia przykazania, okres formalnego zakazu zabaw został ograniczony do Wielkiego Postu. Nie zmienia to jednak w niczym dotychczasowego charakteru każdego piątku jako dnia pokutnego, w którym katolicy powinni „modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość” (por. kan. 1249-1250).

364. Zebranie Plenarne KEP, które odbyło się w Warszawie w dniach 12-13 marca 2014 r., określiło zasady dotyczące promulgacji nowelizacji IV przykazania kościelnego.
Nowa wersja przykazań kościelnych, w formie ujednoliconej wraz z wykładnią, zostanie podana do wiadomości, a tym samym promulgowana, poprzez rozesłanie do wszystkich kurii diecezjalnych. Zostanie również zamieszczona w Aktach Konferencji Episkopatu Polski.

Jednolity tekst przykazań kościelnych wraz z wykładnią stanowi załącznik niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

+ Wojciech Polak
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski
PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.WYKŁADNIA DLA
PIERWSZEGO, TRZECIEGO I CZWARTEGO PRZYKAZANIA KOŚCIELNEGO


PIERWSZE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE:

„W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych”.

Na terytorium Polski, świętami nakazanymi poza niedzielami są:
 1 stycznia, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
 6 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego (tzw. Trzech Króli)
 czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (tzw. Boże Ciało)
 15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Zielnej)
 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych
 25 grudnia, Uroczystość Narodzenia Pańskiego (Boże Narodzenie).

W niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymywać się od wykonywania prac niekoniecznych, czyli tych prac i zajęć, które utrudniają:
 oddawanie Bogu czci,
 przeżywanie radości właściwej dniowi świątecznemu,
 korzystanie z należytego odpoczynku duchowego i fizycznego (zob. kan. 1247 KPK).

Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim (nie tylko rzymskim), bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego (zob. kan. 1248 § 1 KPK).

Jeśli z braku kapłana lub z innej poważnej przyczyny nie można uczestniczyć w Eucharystii, zaleca się bardzo, ażeby wierni brali udział w liturgii Słowa, gdy jest ona odprawiana w kościele parafialnym lub innym świętym miejscu według przepisów wydanych przez biskupa diecezjalnego, albo poświęcali odpowiedni czas na modlitwę indywidualną w rodzinie lub grupach rodzin (zob. kan. 1248 § 2 KPK).
TRZECIE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE:

„Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.”

Okres Wielkanocy obejmuje czas od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.

 Podczas 205. Konferencji Episkopatu Polski Biskupów Diecezjalnych, która odbyła się w Warszawie, dnia 21 marca 1985 roku, Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje czas Komunii wielkanocnej, obejmować będzie okres od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej.


CZWARTE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE:

„Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.

 Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między osiemnastym a sześćdziesiątym rokiem życia (zob. KPK 1251-1252).

 Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w Środę Popielcową oraz piątki całego roku z wyjątkiem uroczystości (zob. KPK 1251). Dotyczy wszystkich, którzy ukończyli czternasty rok życia. Zachęca się do zachowania wstrzemięźliwości także w Wigilię Narodzenia Pańskiego.

 Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek (np. zbiorowe żywienie) domaga się od chrześcijan podjęcia innych form pokuty.

 Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca (zob. KKK 2043). Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.

 Nowelizacja zapisu czwartego przykazania nie zmienia w niczym dotychczasowego charakteru każdego piątku jako dnia pokutnego, w którym katolicy powinni „modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość” (zob. kan. 1249-1250). Wyjątkiem są jedynie przypadające wtedy uroczystości. Jeśli zatem w piątek katolik chciałby odstąpić ze słusznej przyczyny od pokutnego przeżywania tego dnia, winien uzyskać odpowiednią dyspensę.Za zgodność:

+ Wojciech Polak
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 14 marca 2014 r.
piotrseweryn dnia lipiec 08 2012 18:04:48 · Drukuj
MSZE ŚWIĘTE
Niedziela godz.7:30 , 9:00 i 11:00

W tygodniu godz 17:30

Spowiedź każdy pierwszy piątek miesiąca od godziny 16.30

Spowiedź w dni powszednie pół godziny przed mszą Świętą podobnie w Niedzielę

Odwiedziny chorych w każdy pierwszy piątek miesiąca od godziny 09:00

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

PROBOSZCZ KS.SLAWOMIR KARAŚ
Katalog stron
39,898 Unikalnych wizyt


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie